Treffenberg, Curry Gabriel
1791-1875
Löjtnant vid Skånska infanteriregementet.
Född 1791. Död 1875.

Anfadern, Anders Curry var kapten vid Jönköpings regemente. Han kom i svensk tjänst under 1600-talets förra del. En son var ryttmästaren vid Livregementet till häst, sedermera överstelöjtnanten Nils Curry (f. 1637). En annan var halvbrodern, kaptenlöjtnanten vid Ulfsparres regemente, sedermera regementskvartermästaren Anders Curry (f. 1644). Den senare adlades 1687 med namnet Treffenberg och introducerades 1689 under nuvarande nr. 1113. Allt enl.Adelskalendern 2007. Namnet Curry har sedan under seklenas lopp burits som dopnamn av åtskilliga av ättens medlemar enl. boken "Tre porträtt" av Sven G. Svensson.

Curry Gabriel tillhörde grenen efter Anders. Han blev löjtnant vid Skånska infanteriregementet. Enligt egen utsago deltog han både i finska kriget 1808-1809 och i 1813-14 års kampanj.

1819 lystes det på Åsbräcka för honom och dottern i huset där, Eva Maria och giftemål stod sedan. Familjen bosatte sig i Göteborg

Eva Marias far, Nils d.y. dog i maj 1820. Gården var skriven som en fideikommiss på manssidan. Troligen var ingen av sönerna hågad att bruka gården så Curry Gabriel köpte in allas andelar - till stor del genom reverser. Den skuld han därmed satte sig i, utökades också på annat sätt. Gården arrenderades troligen ut för brukande till släkten Nycander på Lilla Tösslanda.

1823 hade Curry Gabriel lämnat det militära och 1824 sökt sig till den nyöppnade riksbanksavdelningen Discont Werket (Rikets ständers diskonto) i Göteborg. 1827 tycks ekonomin ha blivit ohållbar. Han förklarades i konkurs och ådömdes straff i sin frånvaro 1830. Själv hade han då flyttat till och bosatt sig i Köpenhamn 1827, för att undgå straffet. Familjen upplöstes och hustrun, som begärde skilsmässa flyttade med två av barnen till Skara.

Han kunde inte "i brist på laga bevisning" fällas för ansvar för förskingring men dömdes på grund av sin flykt för bedrägeri mot sina borgenärer. Straffet innebar att han skulle ställas i "halsjärn för en påle" på torget i Göteborg i två timmar och att därefter hållas i arbete å Kristiansstads fästning.

På äldre dagar kunde Curry Gabriel dock återvända till Sverige i vilket land han också dog. I ett brev 27/11 1858 skriver Jan Olbers till sin son Ernst att sonen Curry har varit i Stockholm för att vigilera för sin fars ansökan om att åter få flytta till Sverige.

Proband
Curry Gabriel Treffenberg,
1791-1875
f Anders Leonard Treffenberg. Född 19/3 1739 i Brunflo (Z). Död 11/1 1809 i Göteborgs garnisonsförs (O). Överste och chef för Göta artilleriregemente i Göteborg  
 
m Emertina Clementine Ström. Född 22/3 1769 i Göteborgs Tyska församling (O). Död 11/4 1800 i Göteborgs garnisonsförs (O). mf Gabriel Ström. Född 1740. Död 1785. Kapten i Ostindiska Kompaniet.
mm Lona Clementina Maule. Född 18/12 1746. Död 18/12 1784 i Stockholm.

Gifte och barn
Eva, Maria Ahlberg.
Gift 17/10 1819.
  Juliana Maria Charlotta Treffenberg.
  Agnes Eva Clementina Treffenberg.
  Nils Curry Engelbrekt Treffenberg.
  Anders Curry Leonard Otto Treffenberg.

  

Reviderad i februari 2007 av Göran Olbers (Se hustruns släktöversikt).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.