Olbers, Daniel, Nicolaus d.y.
1761-1839

Assistent vid Ostindiska Kompaniet, godsägere.
Född 13/9 1761 på Lindholmen, Lundby (O). Död 2/1 1839 på L:a Häggåna, Upphärad (P).
Fick namn efter sin farfar. Redan när han var liten flyttade familjen till Fuxerna socken Där kom han att växa upp på faderns Högärdet. Han uppges dock att under uppväxten också ha vistats mycket på det närbelägna Velanda i Gerdhems socken.

Daniel Nicolaus studerade i Uppsala. Han blev student 1777. 1779 mönstrade han som kadett på Ostindiska Companiets skepp Adolph Friederic och seglade senare såsom skeppsskrivare på Cronprins Gustaf 1781 och 1784. Han uppges ha rest till Frankrike, England och Holland 1785 och blev assistent i Ostindiska Kompaniet 1786.

Han bodde troligen en tid på den Ahlbergska gården Åsbräcka i Åsbräcka socken innan han 1788 gifte sig med en dotter i huset. Hon dog två år senare.

1792 köper troligen Daniel gården Karstorp och 1793 nämns (änke?-)fru Anna Margareta Hegart (född Gedda) på Karstorp. Efter att hon och Daniel gift sig 1795 finns båda upptagna där vid husförhör.

1821 bor Daniel med ny hustru (född Rabe) på Lilla Häggåna. (Hans bror Cornelius bor på Stora Häggåna).

Daniel, Nicolaus d.y. Olbers.
Född 1761.
Död 1839.
f Levinius Olbers. Född 1725. Död 1804. Sjökapten i Ostindiska kompaniet. ff Daniel Nicolaus Olbers. Född ../2 1687 i Stockholm. Död 21/5 1731 i Göteborgs Tyska församling. Sv. handelsagent i Amsterdam och senare stadsmäklare i Göteborg.
fm Alida Elisabeth du Bucquoy. Född 11/11 1696 i Amsterdam. Död 1746 eller 1747 i Tyska församlingen, Göteborg.
m Elisabeth Maule. Född 27/5 1741 i Göteborg. Död 18/9 1778 på Högärdet, Fors (P). mf James d.ä. Maule. Född 1705 i Edinburg, Skottland. Död 1771. Sjökapten i Ostindiska Kompaniet.
mm Lona Busck / Busch. Född 26/4 1718. Död 13/4 1796.

Gifte och barn
Abela Gustava Ahlberg.
Gift 21/11 1788 på Åsbräcka (P).
  Elisabeth/Lisa Eva Maria Olbers.
Anna Margareta Gedda.
Gift 3/5 1795 på Högärdet, Fors (P).
Anna Christina Rabe.
Gift 3/6 1816 i Åsbräcka kyrka.
  Fosterdotter
Beata Syllberg.


     

Framställd i juni 2004 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.